Afrika

Plan International werkt in 24 Afrikaanse landen aan duurzame armoedebestrijding, met de nadruk op gelijke kansen en rechten voor meisjes. De thema’s waar we ons met onze projecten in Afrika op richten zijn onderwijs, bescherming tegen geweld (zoals meisjesbesnijdenis en kindhuwelijken), inkomen- en voedselzekerheid, water en sanitatie en noodhulp bij humanitaire rampen. Wat betekent dit concreet? We geven bijvoorbeeld voorlichting over geboorteplanning, leggen drinkwatervoorzieningen aan en werken samen met overheden om kindhuwelijken en meisjesbesnijdenis een halt toe te roepen. Meer weten over in welke Afrikaanse landen we actief zijn en wat we daar precies doen? Klik hier.

Lees meer Lees minder
Bekijk alle projecten
Strijd mee tegen meisjesbesnijdenis!Iedere dag worden er 746 meisjes in Mali het slachtoffer van meisjesbesnijdenis. Het land heeft een van de hoogste percentages meisjesbesnijdenissen van de wereld: 89 procent van de meisjes wordt verminkt door deze schadelijke traditie. Ze zijn vaak niet ouder dan vijf jaar. Meisjesbesnijdenis is een afschuwelijk, pijnlijk en vaak onherstelbaar ritueel, waarbij delen van de vrouwelijke genitaliën worden weggesneden. Een besnijdenis verminkt een meisje voor de rest van haar leven en er zijn grote gezondheidsrisico’s. Soms leidt het zelfs tot de dood. Meisjesbesnijdenis heeft geen medische noodzaak. De redenen die worden gegeven voor meisjesbesnijdenis variëren van samenleving tot samenleving maar hebben altijd te maken met traditie en een door cultureel bepaalde visie op vrouwelijke seksualiteit en aantrekkelijkheid. Hoe strijdt Plan tegen meisjesbesnijdenis in Mali?Plan strijdt al jaren tegen meisjesbesnijdenis. We geven voorlichting over de gezondheidsrisico’s en de rechten van meisjes op het gebied van seksuele gezondheid en zelfbeschikking. Ook worden fabels en taboes de wereld uit geholpen tijdens voorlichtingsbijeenkomsten. Er wordt speciale aandacht gegeven aan grootmoeders, omdat zij vaak degenen zijn die besluiten om hun kleindochters volgens de traditie te laten besnijden. Plan werkt samen met besnijdsters, lokale chiefs, dorpsoudsten, religieuze leiders, jongeren en andere rolmodellen om blijvende gedragsverandering te stimuleren. Ten slotte lobbyt Plan bij nationale en regionale overheden en bij parlementariërs om meisjesbesnijdenis strafbaar te stellen. Strijd jij mee?Kinderen hebben recht op bescherming tegen alle vormen van geweld. Daarom zet Plan zich al jaren in om ervoor te zorgen dat steeds meer dorpen meisjesbesnijdenis voor eens en voor altijd afzweren. En jij kunt helpen! Met jouw eigen actie strijd jij mee tegen meisjesbesnijdenis en zorg je ervoor dat meisjes beschermd worden tegen deze schadelijke traditie. Bekijk hier de video uit Mali  
Bekijk alle

5 belangrijke oorzaken waarom kindhuwelijken nog steeds bestaan

20-08-2019 | 14:15 Geplaatst op: Kindhuwelijken - Malawi De periode tussen luier en sluier is voor veel meisjes te kort. Elke 2 seconden wordt ergens op de wereld een meisje gedwongen te trouwen terwijl ze nog een kind is. Maar hoe kan het dat kindhuwelijken vandaag de dag nog steeds bestaan? We zetten de belangrijkste oorzaken van dit complexe probleem op een rijtje. #1 Armoede Bij grote armoede, gebrek aan voedsel of oorlog, worden meisjes vaker uitgehuwelijkt. Er is dan één mond minder om te voeden. De bruidsschat die ouders in Azië betalen voor hun dochter is goedkoper wanneer ze jong is en geen opleiding heeft. #2 Discriminatie Meisjes moeten zo snel mogelijk trouwen, kinderen krijgen en voor het huishouden zorgen; deze opvatting geldt nog op veel plekken in de wereld. Jongens moeten later voor de kost zorgen en daarvoor is het belangrijk dat ze eerst een opleiding volgen. Meisjes kunnen volgens deze opvatting dus veel jonger trouwen dan jongens. #3 Cultuur en traditie Het huwelijk is voor ouders een manier om een goede toekomst te regelen voor hun dochter. Om haar zo te beschermen tegen verkrachting en ander fysiek geweld en de schande van seks of een zwangerschap voor het huwelijk. Kindhuwelijken zijn niet aan één godsdienst gebonden. Ze komen voor in alle werelddelen en in alle religies. #4 Gebrek aan onderwijs Ongeschoolde dochters van ongeschoolde ouders worden vaker heel jong uitgehuwelijkt. Ze weten niet beter en een huwelijk is vaak de enige manier om hun hoofd boven water te houden. Omgekeerd hebben meisjes die naar school gaan 3 keer meer kans om aan een kindhuwelijk te ontsnappen. Ze zijn mondiger, weten wat hun rechten zijn en leggen zich niet zomaar neer bij tradities. Bovendien kunnen zij met een diploma op zak werk vinden en voor zichzelf zorgen. #5 Gebrekkige wetgeving In veel landen is het kindhuwelijk nog steeds toegestaan. En in veel landen die wel een minimumhuwelijksleeftijd (van 18 jaar) in de wet hebben vastgelegd, wordt deze wet niet voldoende gehandhaafd. Een andere oorzaak is het ontbreken van goede geboorte- en huwelijksregistratie. De leeftijd van het meisje is daardoor onbekend en dus kan ze te jong trouwen. Wat doet Plan tegen kindhuwelijken? Bij Plan zetten we ons wereldwijd in voor een betere kwaliteit van onderwijs. Onderwijs maakt meisjes bewust van hun rechten en vergroot hun kans op het vinden van werk, zodat ze voor zichzelf kunnen zorgen. Meisjes, jongens, ouders, dorpshoofden en leraren krijgen voorlichting over de gevaren van kindhuwelijken en het respecteren van de rechten van meisjes. Daarnaast helpt Plan meisjes op school te blijven en zorgt dat hun families een inkomen hebben. Zo kunnen zij de opleiding van hun dochters betalen. Plan lobbyt voor betere wetgeving en de handhaving ervan en zet signaleringssystemen op, die in werking treden als een meisje ineens wegblijft van school. We zorgen er ook voor dat meisjes een geboortebewijs krijgen. Daarmee kunnen zij aanspraak maken op hun rechten als staatsburger, hun recht op bescherming en daarmee is haar leeftijd bekend.
Lees meer
Bekijk alle donateurs
€ 45

Audrey

22-07-2019 | 15:42 Aan: 4daagse voor Plan International