Plan International werkt in 24 Afrikaanse landen aan duurzame armoedebestrijding, met de nadruk op gelijke kansen en rechten voor meisjes. De thema’s waar we ons met onze projecten in Afrika op richten zijn onderwijs, bescherming tegen geweld (zoals meisjesbesnijdenis en kindhuwelijken), inkomen- en voedselzekerheid, water en sanitatie en noodhulp bij humanitaire rampen. Wat betekent dit concreet? We geven bijvoorbeeld voorlichting over geboorteplanning, leggen drinkwatervoorzieningen aan en werken samen met overheden om kindhuwelijken en meisjesbesnijdenis een halt toe te roepen. Meer weten over in welke Afrikaanse landen we actief zijn en wat we daar precies doen? Klik hier.

Read more
€1.970 raised
Latest donation 24-02-2020 | 17:22
€50 CBS de Mandebrink

Plan International

Plan International is an international development organization that works for vulnerable children, with a special focus on girls and young women. Plan International does this by eliminating the disadvantaged position of girls and young women so that boys and girls have equal opportunities and rights.

Stadhouderskade 60 | 1072 AC Amsterdam | 020-5495520
KvK Amsterdam: 41198890